UNESCO mirası minare

UNESCO mirası minare

Gurlu hükümdarı adına Delhi’yi fetheden Kutbiddin Aybek tarafından, İslâmiyet’in Hindistan’da kazandığı zaferin sembolü olarak yapımı başlatılan eser; kendisinden sonra Delhi Sultanı olan damadı Şemseddin İltutmuş tarafından tamamlatıldı ve 1368’deki onarım sırasında beş katlı hale getirildi.

Hindistan’ın asırlardır ihtişamını koruyan görkemli minaresi

Minare, Kutub Minar adını yakınına 1235’te evliya Kutbiddin-i Bahtiyar Kaki’nin gömülmesinden sonra aldı. Minarenin mimarisi, Selçuklu, Gurlu ve Gazneli tarihinin izlerini taşıyor. 1993’ten beri çevresindeki anıtlarla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kutub Minar, gittikçe daralan beş katlı bir gövdesi olan müstakil bir yapı.

Hindistan’ın asırlardır ihtişamını koruyan görkemli minaresi

İlk üç katı kırmızı kumtaşından, dördüncü ve beşinci katları daha çok mermerden olan bu mimari harikasında her katın arasında mukarnaslar ve yazı kuşaklarıyla bezenmiş dört şerefe bulunuyor. Zaman içinde eklemelere, uzatmalara, genişletmelere maruz kalsa da eski ihtişamını hala koruyan Kutub Minar, günümüzde Hindistan’ın en fazla ziyaretçi çeken eserleri arasında yer alıyor.